Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse

Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Badut Film IVS (herefter benævnt ”BADUT”) og (herefter benævnt ”kunde / kunden”) uanset kundens salgs- og leveringsbetingelser, forretningsbetingelser, ordrebekræftelse eller forretningssædvane.

1.0: Produktinformation:

1.1: Alt der er med i købet, er beskrevet ovenover og i vores handelsbetingelser som følger her. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse kontakt@badutfilm.com eller på telefon 42 40 95 59.

1.2: Kunden har som udgangspunkt ret til 2 rettelsesrunde / korrekturrunde inkluderet i prisen. Er der behov for flere rettelsesrunder kan det medføre ekstra omkostninger.

1.3: Rettelsesrunderne tæller først når 1. udkast af filmen er sendt til kunden. Der er fri rettelser af udkast til speaket / manus, indtil kunden har godkendt det skriftlige udkast til speak / manus.

1.4: Når et speak er godkendt fra kunden, efter gennemgang af fejl eller ønsket rettelser, og speaket er indtalt, vil det ikke være muligt at ændre i speaket senere. Ønsker kunden ændringer senere til et allerede indtalt speak, kan speaket blive indtalt igen til en pris på 999 kr.

1.5: Når et projekt er sat i gang enten udformning af et speak, redigering af en film eller animation, vil et projekt typisk tage op til 15 arbejdsdage hos os. Bliver et projekt forsinket pga. kunden, og har BADUT rykket kunden flere gange, kan BADUT efter 40 dage efter 1. rykker, overdrage filmen som den er til kunden, og dermed fremsende endelig fakturering, på det resterende beløb.

1.6: Filmen vil altid blive leveret i FULL HD eller 4K, i MP4 format, efter kundens ønsker i 16:9 format.

Skal filmen laves i andre formater, skal det fremgå på side 1 i denne aftale, herunder til tv-brug.

2.0: Priser:

2.1: Før aftalen træder i kraft, skal kunden bekræfte denne aftale på mail.

Først når denne aftale er bekræftet på mail eller skrevet under, er aftalen bindende og kan herefter ikke opsiges af kunden.

2.2: Alle priser er ekskl. moms.

3.0: Betaling:

3.1: Beløbet betales via fremsendte fakturaer, som sendes ud til kunden på mail efter kunden, har godkendt denne aftale.

3.2: Kunden har som udgangspunkt 8 dages betalingsfrist.

3.3: Som udgangspunkt betales 50% af beløbet inden opstart, hvis ikke andet er angivet på side 1 i denne aftale. Og resten når filmen er færdig klippet og godkendt.

 

4.0: Risikoen for aflysning eller udsættelse af produktion:

4.1: Vi gør opmærksom på at der kan opstå situationer hvor dronen ikke må komme i luften. F.eks. ved regnvejr, storm eller lukket flyverum, snevejr eller andre uforudsete hændelser. BADUT vil altid prøve og løse problemet, men vil aldrig skulle give kompensation herfor, og droneflyvningen vil derved blive aflyst på optagelsesdagen. BADUT har altid ansvar for at tjekke op på dette indenfor 24 timer inden optagelserne skal foregå.

4.2: Kunden kan udsætte produktionen inden 24 timer pga. sygdom eller anden relevant grund til at rykke produktionen. Sker det under 24 timer før optagelserne, vil kunden blive opkrævet 15 % af købesummen, eller som minimum 2.000,- ekskl. moms i gebyr.

4.3: Der kan også opstå udsættelse af en produktion fra BADUTs side, pga. f.eks. sygdom.

Her vil BADUT altid finde en ny dato som også passer kunden, eller finde en løsning på problemet ved f.eks. et event.

4.4: Vores force majeure. 

BADUT kan ikke anses for ansvarlig eller erstatningspligtig over for kunden, for så vidt angår forhold, der ligger uden for BADUTs kontrol, som epidemier, lockdown, krig og dødsfald el.lign.

5.0: Reklamation:

5.1: Der er som udgangspunkt ingen reklamationsret, efter filmen er godkendt af kunden.

5.2. Kunden har 2 rettelsesrunder som man kan gøre brug af til rettelse af filmen, medmindre andet er anført på side 1, i denne aftale.
Hvis kunden ønsker andre ændringer af redigeringen end aftalt ved tilbud eller ved manuskript kan dette tilkøbes til timepris ellers kan kunden efterspørge et uforpligtende tilbud fra BADUT, på de ønsket nye tilføjelser.

5.3: Så snart filmen er godkendt af kunden, er ordren udført. Ønsker kunden ændret nye ting efter endelig godkendelse, vil der blive pålagt et gebyr for de ønsket nye ændringer. Kunden kan efterspørge et uforpligtende tilbud fra BADUT, på de ønsket nye tilføjelser.

5.4. I tilfælde af mangler, bedes kunden angive og forlangende vise, hvori manglen består.

6.0: Fortrydelsesret:

6.1: Der er ingen fortrydelsesret, efter den bindende købsaftale er underskrevet.

7.0: Brugsret

7.1: BADUT må til enhver tid benytte den endelig film til egen markedsføring, i form af brug på deres hjemmeside, showreel, sociale medier eller visning til andre relevante kunder.

7.2: Filmen må først bruges af kunden, når alt betaling er foretaget til BADUT, medmindre andet er anført på side 1. Bliver filmen alligevel brugt før, vil det blive betragtet som kontraktbrud.

7.3. Filmen vil altid blive sendt til godkendelse med BADUTs vandmærke på.

7.4. Først når den sidste faktura er betalt, vil filmen blive sendt uden BADUTs vandmærke på.

7.5. Filmen må kun bruges på sociale medier og web m.m. Ikke på tv og i biografer, medmindre det er anført på side 1, pga. rettigheder til musik og speaker. Bruger kunden alligevel filmen på tv eller i biograf, uden det er anført på side 1, vil kunden blive opkrævet ekstra gebyr for licensbrud, ophavsbrud og kontraktbrud. Ønsker kunden at bruge det på tv eller i biograf, skal der købes rettigheder til at bruge speaket og musikken på tv. Spørg BADUT for at høre om mulighederne for at få filmen på tv eller biograf.

Betingelserne er sidst ændret 15-12-2020BADUT FILM

Målrettet salgs & markedsføring materiale med stor fokus på salgspsykologi og adfærdsdesign, som sikrer dig de bedste resultater.
2016 - 2022 © BADUTFILM.COM - All right reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram